Links to Christian Organisations

Barnabus:                                     http://www.barnabus-manchester.org.uk/

Betel:                                             http://www.betel.org.uk/

Captivated Mums:                     http://captivatedmums.org.uk/

Care For The Family:                 http://www.careforthefamily.org.uk/

Christians Against Poverty:      https://capuk.org/

Evangelical Alliance:                  http://www.eauk.org/

Gideons:                                        http://www.gideons.org/

Love Russia:                                 http://www.loverussia.org/

Mustard Tree:                               http://www.mustardtree.org.uk/

Network Greater Manchester:  http://www.network-ea.org.uk/

Operation Mobilisation:            http://www.uk.om.org/

Pop Connection:                        http://www.popuk.org/

Renewal North West:                http://www.renewal-nw.com

SASRA:                                         http://www.sasra.org.uk/

Stewardship:                               http://www.stewardship.org.uk/

Tear Fund:                                  http://www.tearfund.org/